Sancta Sanctorum

† NICOLAVS P(A)P(A) III / HA(N)C BASILICA(M) A FVN/DAMENTIS RENOVA/VIT ET ALTARE FIERI / FEC(IT) IP(SV)MQ(VE C(VM) EADE(M) BA/SILICA (CON)SECRAVIT

Transcription: 

Sancta Sanctorum

† Nicolaus papa III hanc basilicam a fundamentis renovavit et altare fieri fecit ipsumque cum eadem basilica consecravit [*].