Sanctus Iohannes Lateranensis (1291)

† TERTIVS ECCL(ES)IE PATER INNOCENTIVS HORA
QVA SESE DEDERAT SOMPNO NVTARE RVINE
HANC VIDET ECCL(ES)IA(M) MOX VIR PANNOSV(S) ET ASP(ER)
DESPECT(VS) QVE HVMERV(M) SVPPONE(N)S SVSTINET ILLA(M)
AT PATER EVIGILANS FRANCISCV(M) P(ER)SPICIT ATQ(VE)
VERE E(ST) HIC INQVIE(N)S VIDIMV(S) ISTE RVENTE(M)
ECCL(ES)IAMQ(VE) FIDEM Q(VI) FERET SIC ILLE PETITIS
CVNCTIS CONCESSIS LIBER LETVSQVE RECESSIT
FRANCISCI PROLES PRIMVS DE SORTE MINOR(VM)
HIERONYMVS QVARTI NICOLAI NOMINE SVRGE(N)S
ROMANVS PRESVL PARTES CIRCV(M)SPICIT HVIV(S)
ECCLESIE CERTA IAM DEPENDERE RVINA
ANTE RETROQVE LEVAT DESTRVCTA REFO(R)MAT ET O(R)NAT
ET FVNDAMENTIS PARTEM COMPONIT AB YMIS
POSTREMA QVA PRIMA DEI VENERA(N)DA REFVLSIT
VISIBVS HVMANIS FACIES HEC INTEGRA SISTENS
Q(V)O FVERAT STETERAT Q(VE) SITV RELOCATVR EODE(M)
PRESVLIS ECCE TVI DEVS HEC AMPLECTERE VOTA
QVE TIBI P(ER)SOLVIT DOMVS HVIVS AMANDO DECORE(M)
SERVA VIVIFICA CELO TERRA Q(VE) BEATVM
EFFICE NEC MANIB(VS) TRADAS HVNC HOSTIS INIQ(VI)
INGREDIE(N)S POP(V)LVS DEVOTVS MVNERA SVMAT
QVE BON(VS) H(IC) PASTOR DEDIT I(N)DVLGE(N)DO BENIGNE
ET LARGA PIETATE PATER PECCATA REMITTENS
ANNO AB INCARNATIONE DOMINI N(OST)RI / IH(ES)V CHR(IST)I MCCXC I PONTIFICATVS EIVS/DEM D(OMI)NI NICOLAI P(A)P(E) IIII ANNO III

Transcription: 

Sanctus Iohannes Lateranensis

† Tertius ecclesie pater Innocentius, hora
qua sese dederat sompno, nutare ruine
hanc videt ecclesiam, mox vir pannosus et asper
despectusque humerum supponens sustinet illam.
At pater evigilans Franciscum perspicit atque
“Vere est hic - inquiens - vidimus iste ruentem
ecclesiamque fidem qui feret”. Sic ille petitis
cunctis concessis liber letusque recessit.
Francisci proles primus de sorte minorum,
Hieronymus quarti Nicolai nomine surgens,
Romanus presul partes circumspicit huius,
ecclesie certa iam dependere ruina;
ante retroque levat, destructa reformat et ornat
et fundamentis partem componit ab ymis;
postrema [an postremo?] qua prima Dei veneranda refulsit
visibus humanis facies hec integra sistens
quo fuerat steteratque, situ relocatur eodem.
Presulis ecce tui, Deus, hec amplectere vota,
que tibi persolvit domus huius amando decorem,
serva, vivifica celo terraque beatum,
effice nec manibus tradas hunc hostis iniqui,
ingrediens populus devotus munera sumat
que bonus hic pastor dedit indulgendo benigne
et larga pietate, Pater, peccata remittens.
Anno ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi MCCXCI, pontificatus eiusdem domini Nicolai pape IIII anno III [*].